Høring – forslag om ny forskrift om id-kort – innføring av krav om id-kort for renholdsbransjen, samt enkelte endringer i ordningen for bygge- og anleggsbransjen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2010