Høring – forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Høring med forslag om å endre utnevnelsen av visepolitimestre. I følge forslaget skal de ikke lengre utnevnes som embetsmenn i fast embete, men som embetsmenn på åremål med seks års funksjonstid, med mulighet for gjenoppnevning en gang i seks år.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.11.2015