Høring - Forslag til endring av forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Forskrift om endring av forskrift 8. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2007

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet forslag til endring i forskrift 08. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn. Det foreslås endringer både i § 3 om prisnedskrivingstilskudd og § 9 om tilbakebetaling, sanksjoner m.v.