Høring – forslag til endring av saksbehandlingsreglene for besøksforbud

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2007