Høring – Forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.

Høring med forslag om å endre satsene i salærforskriften ved å redusere godtgjøring til sakkyndige og å endre regelen for fraværsgodtgjørelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.07.2016