Høring – Forslag til endring i rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften

Høring med forslag til endringer i regelverket for rettshjelpsordningen. Hensikten er å gjøre rettshjelpsordningen mer treffsikker slik at det er de rette sakstyper og personer som gis rettshjelp.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.07.2016