Høring – forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til en endring i forskrift om eksportkredittordningen. Det foreslås å fjerne en bestemmelse knyttet til finansiering av krillfartøy.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.03.2017