Høring – forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til en endring i forskrift om eksportkredittordningen. Det foreslås å fjerne en bestemmelse knyttet til finansiering av krillfartøy.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.03.2017

Næringslivets hovedorganisasjon

Norsk Industri

Norges Rederiforbund

Norske Skipsverft

Landsorganisasjonen i Norge

Finansdepartementet

Utenriksdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Fiskeridirektoratet

Regelrådet

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Eksportkreditt Norge AS