Høring – Forslag til endringer i Friluftsloven

Det foreslås mindre endringer i friluftsloven med bakgrunn i fylkeskommunens oppgaver etter forvaltningsreformen, jfr. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) om forvaltningsreformen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.07.2009