Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2012