Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.09.2012