Høring – forslag til endringer i utlendingsloven § 108 (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbudet)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2013