Høring – forslag til endringer i utlendingsloven (karantene for vertsfamilier som er ilagt straff eller særreaksjon for forhold begått mot en au pair)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2012