Høring – forslag til endringer i utlendingsforskriften – godtgjøring og dekning av utgifter i forbindelse med oppdrag som representant for enslige mindreårige asylsøkere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2013