Høring – Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (partsstatus i utlendingssaker)

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om presisering i utlendingsloven av hvem som skal anses som part i en utlendingssak.

Status: På høring

Høringsfrist: 28.08.2017