Høring – forslag til endringer i vaktvirksomhetsforskriftens utdanningskrav

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.12.2012