Høring – Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2011