Høring – forslag til forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven

Saken omhandler forslag til hvordan direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kan gjennomføres på barnehageområdet. Direktivet gjelder for statsborgere fra land omfattet av EØS-avtalen. Forslaget til forskrift inneholder også en bestemmelse om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2008

Saken omhandler forslag til hvordan direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd kan gjennomføres på barnehageområdet. Direktivet gjelder for statsborgere fra land omfattet av EØS-avtalen. Forslaget til forskrift inneholder også en bestemmelse om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS.
(17.12.2007)

-----------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. september 2008 med ikrafttredelse 3. oktober 2008. Forskriften er publisert på Lovdata.