Høring – forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler. Forskriften vil bli fastsatt i medhold av den nye voksenopplæringsloven, som ble vedtatt av Stortinget i vårsesjonen 2009. Forskriften vil erstatte de ni forskriftene til gjeldende voksenopplæringslov, som foreslås opphevet. Etter forslaget vil forskrift om studieforbund og nettskoler tre i kraft 1. januar 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler. Forskriften vil bli fastsatt i medhold av den nye voksenopplæringsloven, som ble vedtatt av Stortinget i vårsesjonen 2009. Forskriften vil erstatte de ni forskriftene til gjeldende voksenopplæringslov, som foreslås opphevet. Etter forslaget vil forskrift om studieforbund og nettskoler tre i kraft  1. januar 2010.
(07.09.2009)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler (PDF-fil)

Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler med merknader til den enkelte paragraf (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet, dvs. forskriftsforslaget samt merknadene til den enkelte foreslåtte paragraf, er imidlertid bare tilgjengelig i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

--------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 18.12.2009 Forskrift om studieforbund og nettskoler. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-16-09 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om forskriften.