Høring – Medietilsynets rådgivende uttalelse vedrørende NRKs søknad om å innlemme Trafikkportalen i allmennkringkastingsoppdraget

Kulturdepartementet viser til Medietilsynets rådgivende uttalelse av 12. juli 2011 om Norsk rikskringkastings’ (NRK)søknad om å innlemme Trafikkportalen i allmennkringkastingsoppdraget i henhold til ordningen med forhåndsgodkjenning av nye tjenester i, jf kringkastingsloven § 6-1a og kringkastingsforskriften kapittel 6.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.08.2011

09.11.201: Regjeringen godkjenner at NRK kan inngå samarbeid med Statens Vegvesen, Trafikanten og Ruter om etablering av en landsdekkende trafikkportal.

Pressemelding om avgjørelsen

Vår ref.: 2011/02028 ME/ME3 HHO

Kulturdepartementet viser til Medietilsynets rådgivende uttalelse av 12. juli 2011 om Norsk rikskringkastings’ (NRK)søknad om å innlemme Trafikkportalen i allmennkringkastingsoppdraget i henhold til ordningen med forhåndsgodkjenning av nye tjenester i NRK, jf kringkastingsloven § 6-1a og kringkastingsforskriften kapittel 6.

Kulturdepartementet ber med dette om eventuelle synspunkter på Medietilsynets uttalelse. Frist for å komme med innspill er 24. august 2011.   

Uttalelsen finnes tilgjengelig på departementets internettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.html?id=1958

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no. Instanser som ikke er nevnt på høringslisten står også fritt til å uttale seg.

Med hilsen


Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Harald Høiby
rådgiver

A-pressen ASA
Berner-gruppen
Bjørn Tennøe
Datagrafikk AS
Eniro Norge AS
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Mediebedriftenes landsforbund
Mediamobile
Modern Times Group AB
NRK AS
Rogaland Kollektivtrafikk (Kolumbus)
Ruter AS
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen
TV 2 AS

 

 

 

 

 

 

Til toppen