Høring – Medietilsynets rådgivende uttalelse vedrørende NRKs søknad om å innlemme Trafikkportalen i allmennkringkastingsoppdraget

Kulturdepartementet viser til Medietilsynets rådgivende uttalelse av 12. juli 2011 om Norsk rikskringkastings’ (NRK)søknad om å innlemme Trafikkportalen i allmennkringkastingsoppdraget i henhold til ordningen med forhåndsgodkjenning av nye tjenester i, jf kringkastingsloven § 6-1a og kringkastingsforskriften kapittel 6.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.08.2011

09.11.201: Regjeringen godkjenner at NRK kan inngå samarbeid med Statens Vegvesen, Trafikanten og Ruter om etablering av en landsdekkende trafikkportal.

Pressemelding om avgjørelsen