Høring – ny patentforskrift og overgangsregler for lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007