Høring – Overføring av samfunnsstraff mellom de nordiske land

Høring med forslag om lovendringer som gir hjemmel for at Norge kan overføre gjennomføringen av samfunnsstraff til et av de andre nordiske landene etter de regler som følger av lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2017