Høring – øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker (optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2008