Høring – Rapport fra et ekspertutvalg om effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2011