Høring – Samfiske for kystflåten under 11 meter hjemmelslengde i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2010

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskekjøpernes Forening

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Til toppen