Høring – Samfiske for kystflåten under 11 meter hjemmelslengde i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2010