Høring – Sammenslåing av Nordre Vestfold tingrett, Larvik tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett

Status: Under behandling

Høringsfrist: 06.09.2017

Vår ref.: 17/1852

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag om å sammenslå Nordre Vestfold tingrett, Larvik tingrett, Sandefjord tingrett og Tønsberg tingrett til én domstol med midlertidig videreføring av fire retts-/kontorsteder. Navnet på den nye domstolen foreslås å være Vestfold tingrett.

Høringsfristen er 15. august 2017.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adresselisten.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2556122

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Grethe Kleivan
avdelingsdirektør

Finansdepartementet

Kommunal- og   moderniseringsdepartementet

 

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Kriminalomsorgsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Høyesterett

 

Kommunenes Sentralforbund

Den norske Dommerforening

Dommerfullmektigforeningen

Advokatforeningen

Norges Juristforbund

Parat

Norsk Tjenestemannslag

Akademikerne

NHO Vestfold

 

Sør-Øst politidistrikt

Agder lagmannsrett

Larvik tingrett

Nordre Vestfold tingrett

Sandefjord tingrett

Tønsberg tingrett

Vestfold jordskifterett

 

Buskerud fylkeskommune

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesutvalget i Buskerud   fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesutvalget i Vestfold fylkeskommune

 

Hof kommune

Holmestrand kommune

Horten kommune

Lardal kommune

Larvik kommune

Nøtterøy kommune

Re kommune

Sande kommune

Sandefjord kommune

Svelvik kommune

Tjøme kommune

Tønsberg kommune

 

 

Til toppen