Høring -"TV, mangfold og valgfrihet"

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert ulike tiltak som kan sikre økt mangfold og valgfrihet for TV-seerne

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Kulturdepartementet vurdert ulike tiltak som kan gi TV-seerne økt valgfrihet og mangfold. Arbeidsgruppen har vært partsammensatt med representanter fra TV-markedet, offentlige tilsyn og råd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.06.2011

Vår ref.: 2009/02713

Høringsinstanser iht. liste

 

Deres ref Vår ref Dato
2009/02713 ME/ME3 HHO:elt 02.03.2011

 

Høring -"TV, mangfold og valgfrihet" - Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert ulike tiltak som kan sikre økt mangfold og valgfrihet for TV-seerne

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Kulturdepartementet vurdert ulike tiltak som kan gi TV-seerne økt valgfrihet og mangfold. Arbeidsgruppen har vært partsammensatt med representanter fra TV-markedet, offentlige tilsyn og råd.

Arbeidsgruppen skulle særskilt vurdere om myndighetene bør pålegge tilbydere av betalingsfjernsyn å tilby abonnenter tilgang til enkeltkanaler som finnes tilgjengelig i tilbydernes kanalutvalg. Arbeidsgruppen ble også bedt om å vurdere eventuelle andre tiltak som kan fremme valgfrihet og mangfold for TV-seerne.

Arbeidsgruppen anbefaler at myndighetene ikke pålegger tilbydere av betalingsfjernsyn å tilby enkeltkanaler. Arbeidsgruppen foreslår i stedet en rekke tiltak som kan bidra til å gi seerne økt valgfrihet og mangfold.

Lenke til rapporten (.pdf)

Kulturdepartementet ber med dette om synspunkter på rapporten. Høringsfrist er 2. juni 2011.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no. Instanser som ikke er nevnt på høringslisten står også fritt til å uttale seg.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen e.f.
avdelingsdirektør

Harald Høiby
rådgiver

 

Vedlegg

Rapporten "TV, mangfold og valgfrihet" (i pdf-format)Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kulturministeren til å vurdere behovet for ulike tiltak som kan tilrettelegge for og sikre økt valgfrihet og mangfold for TV-seerne.

Høringsinstanser:

Altibox

Annonsørforeningen – ANFO

A-pressen

Barneombudet

Departementene

Discovery Networks Norway

Edda Media

Elektronikkbransjen

Familie og Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

GET

Handelshøyskolen BI

Hombase

Høgskulen i Volda

IKT Norge

Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Institutt for journalistikk

Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Kabel Norge

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group

MTV Networks

NextGenTel

Norges Handelshøyskole

Norges Markedsføringsforbund

Norkring

Norsk Aller

Norsk Journalistlag

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske film - og tv-produsenters forening

NORWACO

NRK

Post- og teletilsynet

RiksTV

Schibsted

Telenor Broadcast Holding

TONO

TV 2

TVNorge