Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høring med utkast til forskrift om allmenngjøring av bussbransjeavtalen 2014-2016

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.03.2015