Høring – Utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene

Utkast til forskrift om delvis allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.12.2008