Høring – utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om tilskudd til studentboliger. Endringene er i all hovedsak språklige endringer knyttet til ny lov om Husbanken, endring i forhold til endret kostnadsramme og departementets navn. Det foreslås også endringer i § 2 om hvem som kan få tilskudd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i forskrift om tilskudd til studentboliger. Endringene er i all hovedsak språklige endringer knyttet til ny lov om Husbanken, endring i forhold til endret kostnadsramme og departementets navn. Det foreslås også endringer i § 2 om hvem som kan få tilskudd.
(14.08.2009)

 

______________________________________________________________________________

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat - Utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger (PDF-fil)

Høringsbrevet og høringsnotatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

-------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2. november 2009 Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger. Endringsforskriften er publisert på Lovdata