Høring – utvidet bruk av politiattester i barnevernet (forslag om endringer i barnevernloven § 6-10)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.08.2010