Høring av endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass

Regjeringen ønsker å gi flere barn rett på barnehageplass. Departementet har derfor sendt på høring et forslag om utvide retten til barnehageplass. Forslaget betyr at barn født i september og oktober vil ha rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.02.2016