Høring av endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer mv.

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.02.2018