Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv som endrer kvotedirektivet (2003/87/EF) for å forbedre og utvide EUs kvotesystem

EU-kommisjonen la den 23. januar 2008 frem et forslag til revidert kvotesystem for perioden 2013-2020. Med henblikk på utarbeidelse av norsk posisjon og arbeidet i EØS anmodes om synspunkter innen 30. mai 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.05.2008