Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om rettigheter for passasjerer med redusert mobilitet på flyreiser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2005

  • Høringsfrist: 13.06.05
  • Nytt i høringssaken: