Høring av forslag om ratifikasjon av konvensjoner mot terrorhandlinger til sjøs og om etablering av bordingsregime

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013