Høring av forslag om ratifikasjon av konvensjoner mot terrorhandlinger til sjøs og om etablering av bordingsregime

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013