Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag om videreutvikling av produksjonsreguleringssystemet (MTB)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2014

Aust-Agder fylkeskommune
Bellona
Den norske veterinærforening
Finans Norge
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Greenpeace
Havforskningsinstituttet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Innovasjon Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kystverkets hovedkontor
Landsorganisasjonen
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Miljøverndepartementet
Møre og Romsdal fylkeskommune
Natur og Ungdom
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Industri
Norsk Institutt for Naturforskning
Norske Lakseelver
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rogaland fylkeskommune
Sametinget
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tekna Fiskehelseforeningen
Troms fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Veterinærinstituttet
WWF Verdens Naturfond

Til toppen