Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender ut høring av forslag til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (heretter kalt FAT).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2018