Historisk arkiv

Høring av forslag til endringer i forskrift om administrative tollnedsettelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet sendte den 26. oktober 2017 på høring av forslag til endringer i forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

Forslaget innebærer for det første en tydeliggjøring av bestemmelsen for generelle tollnedsettelser ved liten tilførsel av målprisvarer i grøntsektoren. Videre foreslås det en omstrukturering av de alminnelige bestemmelsene for individuelle tollned­settelser for landbruksvarer omfattet av vedlegg 2 (dagens §§ 11 til 13). Dette er i første rekke en redaksjonell endring for å tydeliggjøre regelverket. Samtidig foreslås det noen mindre materielle endringer for å avhjelpe utilsiktede mangler i vareomfanget til bestemmelsene. Der foreslås også å oppheve særbestemmelsen om vinråstoff. 

Høringsfristen er 15. januar 2018.