Høring — av forslag til forskrift om land som skal regnes som lavskattland og land som ikke skal anses som lavskattland etter skatteloven § 10-63

Resultat: forskrift 09.02.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 24.12.04
  • Sendt på høring 16.11.04