Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av forslag til forskriftsendringer som følge av overgang fra pris- til volumbasert markedsregulering for egg og lammekjøtt

Landbruks- og matdepartementet og jordbrukets organisasjoner er enige om overgang fra målprisbasert til volumbasert markedsregulering av råvaremarkedet for egg og lam (volummodellen). Dette nødvendiggjør endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2013

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet og jordbrukets organisasjoner er enige om
overgang fra målprisbasert til volumbasert markedsregulering av råvaremarkedet for egg og lam (volummodellen). Dette nødvendiggjør endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

Vår ref.:

Landbruks- og matdepartementet og jordbrukets organisasjoner er enige om
overgang fra målprisbasert til volumbasert markedsregulering av råvaremarkedet for egg og lam (volummodellen). Dette nødvendiggjør endringer i forskrift 1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) og forskrift 22. desember 2005 nr. 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT).

 

 • COOP NKL BA
 • Finansdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Virke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)
 • NHO Mat og Landbruk
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Nortura SA
 • Omsetningsrådet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet

Til toppen