Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helse –og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven. Forslaget gjelder krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2015