Høring av ny lov om behandling av personopplysninger for antidopingformål og ved arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser

Loven erstatter enkelte av bestemmelsene i gjeldende overgangsregler om behandling av personopplysninger og introduserer også nye bestemmelser og utvidet virkeområde. Muligheten til å sende inn høringssvar er forlenget til 7. oktober.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.09.2022

Vår ref.: 22/3498

Høringsbrev - høring av ny lov om behandling av personopplysninger for antidopingformål og ved arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser

Høringsbrevet som pdf-fil (.pdf)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om behandling av personopplysninger for antidopingformål og ved arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser.  

Loven erstatter enkelte av bestemmelsene i gjeldende overgangsregler om behandling av personopplysninger og introduserer også nye bestemmelser og utvidet virkeområde.

Høringsfristen er 23. september 2022.

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Andreas Søreng Høiby
seniorrådgiver

 

Antidoping Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Den norske legeforening

Det norske travselskap

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Forsvarsdepartementet

Frivillighet Norge

Godkjenningsnemnda for organisert kampaktivitet som tillater knockout

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Kripos

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lotteri og stiftelsestilsynet

NISO

Norges Bilsportforbund

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges kroppsbygger- og fitnessforbund

Norges laboratorium for dopinganalyse

Norges profesjonelle bokseforbund

Norges Sjakkforbund

Norsk Hesteeierforbund

Norsk Motor Klubb

Norsk Rikstoto

Norsk Tipping AS

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Politidirektoratet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Økokrim

Øvrevoll Galopp/Norsk Jockeyklubb