Høring av Sammen om Kunnskap II — Operasjonalisering av indikatorer for formidling

Høringsfrist: 28.11.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.11.2006

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

 

------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet foreslår å ikke innføre en formidlingskomponent i det nasjonale finansieringssystemet på det nåværende tidspunkt. Departementet vil arbeide for å forbedre statistikk- og indikatorgrunnlaget og senere vurdere en formidlingskomponent i finansieringssystemet. Se St.meld. nr. 7 (2007–2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning for nærmere informasjon.