Høring - av utkast til endringer i blodforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsfrist 1. oktober 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.10.06