Høring av utkast til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)

Høringsfrist 2. mai 2007

Et forslag til forskrift som skal sørge for at det norske smittevernarbeidet tilpasses den nye ”internasjonale smittevernloven” er nå sendt på høring. Denne nye internasjonale smittevernloven skal sikre at verdenssamfunnet iverksetter nødvendige tiltak for å begrense internasjonal spredning av smittsomme sykdommer. Høringsfrist: 2. mai 2007 (02.02.07).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2007

  • Høringsfrist: 02.05.07