Høring av utvalgsrapportene knyttet til sjøkabelalternativet for kraftledning mellom Sima og Samnanger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.02.2011

I etterkant av konsesjon gitt Statnett 2.juli 2010 til å bygge luftledningen Sima-Samnanger, tok regjeringen initiativ til en ekstern gjennomgang av sjøkabelalternativet. Fire utvalg ble satt ned for å se på teknologiske, økonomiske, miljømessige og andre relevante forhold ved en sjøkabelløsning. Rapportene ble overrakt 1. februar 2011.

Høringsuttalelsene finner du her

  

Til toppen