Høring - Bærekraftig utvikling

Høringsfrist: 24. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.05.2006

Internetthøring der alle var inviterte til å komme med uttalelse. Åpent for publikum.