Høring - Bærekraftig utvikling

Høringsfrist: 24. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.05.2006

  • Høringsfrist: 24. mai 2006
  • Nytt i høringssaken:
  • Under høringen kommenterte finansministeren innspillene i egen blogg.
 

Internetthøring der alle var inviterte til å komme med uttalelse. Åpent for publikum.