Høring — Einarssonsutvalgets rapport om organisering av de statlige virkemidlene på filmområdet

Kultur- og kirkedepartementet sender med dette på høring Einarssonsutvalgets rapport om de statlige virkemidlene på filmområdet. Rapporten ble overrakt Kultur- og kirkeminister Trond Giske fredag 8. desember 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.01.2007