Høring - elektronisk registrering av kirkelige handlinger - endringsforslag til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Endringene i forskrift om Den norske kirkes medlemsregister tar sikte på å legge til rette for en omlegging fra dagens papirbaserte kirkebokføring til elektronisk registrering av kirkebokopplysninger. Høringsfrist er 15. november 2011.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2011