Høring - Endring av kap. IV i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

Forskrift om endring av forskrift av 20. juni 2003Fastsatt 21.november 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.11.2003

  • Forskrift om endring i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer og note til ny § 25 i samme forskrift, fastsatt 21.11.2003
  • Høringsfrist: 9. november 2003