Høring - Endring i forsinkelsesrenteloven informasjon om fastsettelse av rentesats

Resultat: Lovendring i lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 12. mars 2004
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format